Hotărâri ale Consiliului Local

Număr Titlu Data
24 / 2018 HOTARAREA Nr.24 -privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-lui PATRU Gheorghe 2018-04-04
23 / 2018 HOTARAREA Nr.23 din 4 aprilie 2018 - privind aprobarea tipului de suport alimentar pentru preşcolarii si elevii Scolii Gimnaziale Ticusu Vechi in anul şcolar 2017 - 2018 2018-04-04
22 / 2018 HOTARAREA Nr.22 din 4 aprilie 2018 - privind aprobarea contului de execuţie bugetara la data de 31.12.2017 2018-04-04
21 / 2018 HOTARAREA Nr.21 din 4 aprilie 2018 - privind aprobarea Procesului verbal încheiat in şedinţa extraordinara a Consiliului Local Ticus din data de 19 martie 2018 2018-04-04
20 / 2018 HOTARAREA Nr.20 din 4 aprilie 2018 - privind aprobarea Procesului verbal încheiat in şedinţa ordinara a Consiliului Local Ticus din data de 28 februarie 2018 2018-04-04
19 / 2018 HOTARAREA Nr.19 din 19 martie 2018 - privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanţie bancara nr.IG133304966/25.06.2013 in valoare de 4708216,7 lei din Fondul de garantare a creditului rural pentru finanţarea obiectivelor derulate prin FEADR Măsură 3.2.2 2018-03-19
18 / 2018 HOTARAREA Nr.18 din 28 februarie 2918 - privind validarea mandatului unui consilier loca 2018-02-28
17 / 2018 HOTARAREA Nr.17 din 28 februarie 2018 - privind aprobarea închirierii unei suprafeţe de teren din incinta fostei CAP Ticusu Vechi 2018-02-28
16 / 2018 HOTA RA REA Nr.16 din 28 februarie 2018 - privind aprobarea Planului de acţiune si lucrări de interes local ce urmeaza a se realiza cu beneficiarii de ajutor social in cursul anului 2018 2018-02-28
15 / 2018 HOTARAREA Nr.15 din 28 februarie 2018 - privind aprobarea numărul de posturi de asistent personal al persoanei cu handicap grav pe anul 2018 2018-02-28
14 / 2018 HOTARAREA Nr.14 din 28 februarie 2018 - privind aprobarea Raportului compartimentului de asistenta sociala cu privire la activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap pe semestrul II al anului 2017 2018-02-28
13 / 2018 HOTARAREA Nr.13 din 28 februarie 2018 - privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii pentru apartul de specialitate al primarului comunei Ticus, pentru anul 2018 2018-02-28
12 / 2018 HOTARAREA Nr.12 din 28 februarie 2018 - privind adoptarea bugetului local al comunei Ticus pe anul 2018 2018-02-28
11 / 2018 HOTĂRÂREA Nr.ll din 28 februarie 2018 - privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Publice Locale a Pădurilor “Stejarul” R.A. Rupea pe anul 2018 2018-02-28
10 / 2018 HOTARAREA Nr.10 din 28 februarie 2018 - privind aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Stejarul R.A. si a Raportului de activitate economico-financiara aferenta Comunei Ticus, pe anul 2017 2018-02-28
Înapoi