Hotărâri ale Consiliului Local

Număr Titlu Data
9 / 2018 HOTARAREA Nr.9 din 28 februarie 2018 - privind aprobarea Procesului verbal încheiat in şedinţa ordinara a Consiliului Local Ticus din data de 31 ianuarie 2018 2018-02-28
8 / 2018 HOTARAREA Nr.8 din 28 februarie 2018 - privind alegerea preşedintelui de şedinţa pentru lunile februarie - aprilie 2018 2018-02-28
7 / 2018 HOTARAREA Nr.7 din 31 ianuarie 2018 - privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanta, asistenta si reprezentare a comunei Ticus 2018-01-31
6 / 2018 HOTARAREA Nr.6 din 31 ianuarie 2018 - privind aprobarea externalizarii serviciului de utilitati publice, respectiv iluminatul public al localităţilor de pe raza comunei Ticus 2018-01-31
5 / 2018 HOTARAREA Nr.5 din 31 ianuarie 2018 - privind organizarea, funcţionarea si exercitarea auditului public intern in sistem de cooperare 2018-01-31
4 / 2018 HOTARAREA Nr.4 din 31 ianuarie 2018 - privind aderarea Comunei Ticus la Asociaţia Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabila si Promovarea Turismului - Tara Fagarasului 2018-01-31
3 / 2018 HOTARAREA Nr.3 din 31 ianuarie 2018 -privind aprobarea reţelei şcolare din comuna Ticus pentru anul şcolar 2018 - 2019 2018-01-31
2 / 2018 HOTARAREA Nr.2 din 31 ianuarie 2018 - privind aprobarea Procesului verbal încheiat in şedinţa extraordinara a Consiliului Local Ticus din data de 8 ianuarie 2018 2018-01-31
1 / 2018 HOTARAREA Nr.l din 8 ianuarie 2018 - privind repartizarea excedentului bugetar ramas la data de 31 decembrie 2017 si aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local, din exerciţiul anului anterior 2018-01-08
Înapoi