18.10.2019 - CONVOCATOR - In temeiul art.133, al.(2), lit.a), din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, se convoacă membrii Consiliului Local al comunei Ticus in şedinţa ordinara la data de 25 octombrie 2019, ora 10, la sediul Primăriei comunei Ticus

ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţa pentru lunile octombrie - decembrie 2019.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal incheiat in şedinţa extraordinara a consiliului local din data de 30 septembrie 2019.
3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Ticus pe anul 2019.

Fișiere atașate

Înapoi