DISPOZIŢIA Nr.155 din 14 noiembrie 2019 -privind convocarea in şedinţa ordinara a Consiliului Local al comunei Ticus.

DISPOZIŢIA Nr.155
din 14 noiembrie 2019

 

-privind convocarea in şedinţa ordinara a Consiliului Local al comunei Ticus.

 

Art.unic Se convoacă membrii Consiliului Local al comunei Ticus in şedinţa ordinara la data de 22 noiembrie 2019, ora 10, la sediul Primăriei comunei Ticus, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal incheiat hr şedinţa extraordinara a consiliului local din data de 25 octombrie 2019.
2. Proiect de hotarare privind repartizarea unei sume de bani din Bugetul local al comunei Ticus peanul 2019, Parohiei Ortodoxe Romane Ticusu Vechi.
3. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale • pentru anul 2020.

 

Fișiere atașate

Înapoi