DISPOZIŢIA Nr.39 din 12 mai 2020 -privind convocarea in şedinţa ordinara a Consiliului Local al comunei Ticus din data de 22 mai 2020

ORDINE DE ZI :

 

1. Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţa pentru lunile mai - iulie 2020.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal încheiat in şedinţa ordinara a consiliului local din data de 16 martie 2020.
3. Proiect de hotarare pentru modificarea anexei 1 la HCL nr. 10 din 14 februarie 2020, privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Ticus pe anul 2020.
4. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 14 din februarie 2020, privind aprobarea R.O.L. a Serviciului public de salubrizare si a Caietului de sarcini al serviciului de salubrizare a localităţii.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuţie bugetara la data de 31 decembrie 2019.
6. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Ticus pe anul 2020.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unei partizi de masa lemnoasa din amenajamentul întocmit pentru "Convenţia Ticus-Jibert".
8. Proiect de hotarare privind unele masuri in vederea bunei gospodăriri a localităţii.

 

CLICK AICI pentru materialele de sedinta

 

 

Înapoi