PH HCL feb 2020

ORDINE DE ZI :


1. Proiect de hotarare privind aprobarea Procesului verbal incheiat in şedinţa extraordinara a consiliului local din data de 21 ianuarie 2020.
2. Proiect de hotarare privind unele masuri in vederea aplicării O.G. nr.99/2000, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr.650/2002.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Ticus pentru anul 2020.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului compartimentului de asistenta sociala cu privire la activitatea ară miilor personali ai persoanelor cu handicap pe semestrul II al anului 2019.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea numărului maxim de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav pe anul 2020.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acţiune si lucrări de interes local ce urmeaza a se realiza cu beneficiarii de ajutor social in cursul anului 2020.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Serviciului public de salubrizare si a Caietului de sarcini al serviciului de salubrizare a localităţii.
8. Proiect de hotarare privind participarea U.A.T. Comuna
Ticus la constituirea Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitara ITI Microregiunea Tara Fagarasului.

Fișiere atașate

Înapoi