Proiecte de HCL şedinţa ordinara la data de 31 iulie 2020, ora 10, la sediul Primăriei comunei Ticus

1. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal incheiat in şedinţa ordinara a consiliului local din data de 30 iunie 2020.

 

2. Proiect Je hotarare pentru modificarea anexei la H.C.L. nr.33 din 30.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi si a devizului general actualizat pentru obiectivul "Alimentare cu apa in comuna Ticus".

 

3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local d. omunei Ticus pe anul 2020.

 

4. Proiect de hotarare pricind insusirea si aprobarea documentaţiiloi cadastrale întocmite de către S.C. Geosilva Survey S.R.L. Brasov, pentru înscriere' m cartea funciara - domeniul public al comunei Ticus, a drumurilor forestiere.

 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului compartimentului de asistenta sociala cu privire la activitatea asistenţilor personali ai persoanelor ci handicap pe semestrul I al anului 2020.

Fișiere atașate

Înapoi