Proiecte de hotărâri

30.10.2018

 

1. PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea Procesului verbal încheiat in şedinţa ordinara a Consiliului Local Ticus din data de 27 septembrie 2018

 

2. PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea Procesului verbal încheiat in şedinţa extraordinara a Consiliului Local Ticus din data de 19 octombrie 2018

 

29.10.2018

 

1. PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Extindere Şcoala Generala Ticusu Vechi"

 

2. PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea intabularii izlazului comunal apartinand Comunei Ticus

 

3. PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea reducerii preţului unui voiul de masa lemnoasa

 

24.09.2018

 

1. PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea Procesului verbal incheiat in şedinţa ordinara a Consiliului Local Ticus din data de 31 august 2018

 

2. PROIECT DE HOTARARE - privind rectificarea bugetului local al comunei Ticus pe anul 2018

 

3. PROIECT DE HOTARARE - privin aprobarea numărului de autoturisme pentru activitatile specifice desfăşurate de către Regia Publica Locala a Pădurilor Stejarul R.A.

 

4. PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea achiziţionării unui copiator cu scanner de către Regia Publica Locala a Pădurilor Stejarul R.A.

 

5. PROIECT DE HOTARARE - privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Ticus in Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale Ticusu Vechi pentru anul şcolar 2018 - 1019

 

 

 

27.08.2018


1. PROIECT DE HOTARARE - privind alegerea preşedintelui de şedinţa pentru lunile august - octombrie 2018

 

2. PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea Procesului verbal încheiat in şedinţa ordinara a Consiliului Local Ticus din data de 31 iulie 2018

 

3. PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea Procesului verbal incheiat in şedinţa "de indata" a Consiliului Local Ticus din data de 10 august 2018

 

4. PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare a Regiei Publice Locale a Pădurilor Stejarul R.A.

 

5. PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea preţului unui volum de masa lemnoasa

 

6. PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea Raportului compartimentului de asistenta sociala cu privire la activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap pe semestrul I al anului 2018

 

7. PROIECT DE HOTARARE - privind rectificarea bugetului local al comunei Ticus pe anul 2018

 

27.06.2018

 

1. PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea transformării Asociaţiei "Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabila si Promovarea Turismului - Tara Făgăraşului" in Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Centrul Regional pentru Dezoltare Durabila si Promovarea Turismului -Tara Făgăraşului

 

2. PROIECT DE HOTARARE - privind validarea mandatului unui consilier local

 

3. PROIECT DE HOTARARE - privind rectificarea bugetului local al comunei Ticus pe anul 2018

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE - privind aprobarea Procesului verbal încheiat in şedinţa ordinara a Consiliului Local Ticus din data de 30 mai 2018

Înapoi