Proiecte de hotarari pentru şedinţa ordinara a Consiliului Local al comunei Ticus din 30 iulie 2019

DISPOZIŢIA Nr.103 din 23 iulie 2019

-privind convocarea in şedinţa ordinara a Consiliului Local al comunei Ticus Primarul comunei Ticus,

 

In temeiul art.133, al.(l), art.134, al.(l), lit.a), si art.196, al.(l), lit.b). din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ,

 

DISPUNE:

 

Art.unic Se convoacă membrii Consiliului Local al comunei Ticus in şedinţa ordinara la data de 30 iulie 2019, ora 10, la sediul Primăriei comunei Ticus, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI :

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal încheiat in şedinţa ordinara a consiliului local din data de 26 iunie 2019.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului compartimentului de asistenta sociala cu privire la activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap desfasurata in semestrul I 2019.
3. Proiect de hotarare privind unele masuri in vederea colectării selective a deşeurilor in instituţiile publice.

Fișiere atașate

Înapoi