Proiecte de hotarari, şedinţa ordinara la data de 26 iunie 2019

DISPOZIŢIA Nr.92 din 20 iunie 2019 - privind convocarea in şedinţa ordinara a Consiliului Local al comunei Ticus

 

    Primarul comunei Ticus,
     In temeiul art.39, al.(l), si art.68 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

 

DISPUNE:

 

     Art.unic Se convoacă membrii Consiliului Local al comunei Ticus in şedinţa ordinara la data de 26 iunie 2019, ora 10, la sediul Primăriei comunei Ticus, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI :

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal incheiat in şedinţa extraordinara a consiliului local din data de 24 mai 2019.
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Ticus pe anul 2019.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor propus de către Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenta.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea reducerii preţului de vanzare a unui volum de masa lemnoasa.

 

Fișiere atașate

Înapoi