Proiecte HCL Ticus

01.03.2019 - CONVOCATOR

 

In temeiul art.39, al.(l), din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, se convoacă membrii Consiliului Local al comunei Ticus in şedinţa extraordinara la data de 4 martie 2019, ora 10, la sediul Primăriei comunei Ticus, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI :

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanţie bancara nr.IG 133304966/25.06.2013 in valoare de 4708216,7 lei din fondul de garantare a creditului rural pentru finanţarea obiectivelor derulate prin FEADR Măsură 3.2.2.


2. Proiect de hotarare privind aprobarea reducerii preţului unui volum de masa lemnoasa.

 

 

 

 

21.02.2019

 

In temeiul art.39, al.(l), din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, se convoacă membrii Consiliului Local al comunei Ticus in şedinţa ordinara la data de 26 februarie 2019, ora 10, la sediul Primăriei comunei Ticus, cu următoarea
ORDINE DE ZI:

 

1. Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţa pentru lunile februarie - aprilie 2019.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului verbal încheiat in şedinţa ordinara a consiliului local din 29 ianuarie 2019.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administraţie al R.P.L.P. Stejarul R.A. si a Raportului de activitate economico-financiara aferenta Comunei Ticus, pe anul 2018.
4. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr.72 din 29 noiembrie 2019 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care se recoltează in anul 2019 din fondul forestier proprietate publica a comunei Ticus, precum si unele masuri in vederea valorificării masei lemnoase.
5. Proiect de hotarare privind actualizarea preţului de închiriere a păşunii comunale.

 

 

22.01.2019
Proiecte de hotarare pentru sedinta de consiliu ordinara a Comunei Ticus din luna IANUARIE 2019

 

 

8.01.2019

Proiect de hotarare

 

PROIECT DE HOTARARE - privind repartizarea excedentului bugetar ramas la data de 31 decembrie 2018 si aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local, din exerciţiul anului anterior

 

 

18.12.2018

Proiecte de hotarari

 

1. PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea Procesului verbal incheiat in şedinţa ordinara a Consiliului Local Ticus din data de 29 noiembrie 2018

 

2. PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea Procesului verbal incheiat in şedinţa extraordinara a Consiliului Local Ticus din data de 17 decembrie 2018

 

3. PROIECT DE HOTARARE -privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Ticus nr.72 din 29 noiembrie 2018, privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care se recoltează in anul 2019 din fondul forestier proprietate publica a comunei Ticus, precum si unele masuri in vederea valorificării masei lemnoase

 

4. PROIECT PE HOTARARE - privind aprobarea reţelei şcolare din comuna Ticus pentru anul şcolar 2019 - 2020

 

 

 

 

DISPOZIŢIA Nr.155
din 22 noiembrie 2018
-privind convocarea in şedinţa ordinara a Consiliului Local al comunei Ticus

Primarul comunei Ticus,
In temeiul art.39, al.(l), si art.68 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

DISPUNE:

Art.unic Se convoacă membrii Consiliului Local al comunei Ticus in şedinţa ordinara la data de 29 noiembrie 2018, ora 10, la sediul Primăriei comunei Ticus, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţa pentru lunile noiembrie 2018 - ianuarie 2019.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Procesului verbal încheiat in şedinţa ordinara a consiliului local din data de 31 octombrie 2018.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Procesului verbal incheiat in şedinţa "de indata" a consiliului local din data de 15 noiembrie 2018.
4. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.l din 24 iunie 2016 privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor de consilier local.
5. Proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCL nr.6 din 24 iunie 2016, privind alegerea comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea volumului de masa lemnoasa care se recoltează in anul 2019 din fondul forestier proprietate publica a comunei Ticus.
7. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Ticus pe anul 2018.
8. Proiect de hotarare privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ticus.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea continuării programului de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolari si elevi.
10. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019.

 

 

14.11.2018

 

1. PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanţie bancara nr.IG133304966 / 25.06.2013 in valoare de 4708216,7 lei din Fondul de garantare a creditului rural pentru finanţarea obiectivelor derulate prin FEADR Măsură 3.2.2

 

30.10.2018

 

1. PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea Procesului verbal încheiat in şedinţa ordinara a Consiliului Local Ticus din data de 27 septembrie 2018

 

2. PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea Procesului verbal încheiat in şedinţa extraordinara a Consiliului Local Ticus din data de 19 octombrie 2018

 

29.10.2018

 

1. PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Extindere Şcoala Generala Ticusu Vechi"

 

2. PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea intabularii izlazului comunal apartinand Comunei Ticus

 

3. PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea reducerii preţului unui voiul de masa lemnoasa

 

24.09.2018

 

1. PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea Procesului verbal incheiat in şedinţa ordinara a Consiliului Local Ticus din data de 31 august 2018

 

2. PROIECT DE HOTARARE - privind rectificarea bugetului local al comunei Ticus pe anul 2018

 

3. PROIECT DE HOTARARE - privin aprobarea numărului de autoturisme pentru activitatile specifice desfăşurate de către Regia Publica Locala a Pădurilor Stejarul R.A.

 

4. PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea achiziţionării unui copiator cu scanner de către Regia Publica Locala a Pădurilor Stejarul R.A.

 

5. PROIECT DE HOTARARE - privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Ticus in Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale Ticusu Vechi pentru anul şcolar 2018 - 1019

 

 

 

27.08.2018


1. PROIECT DE HOTARARE - privind alegerea preşedintelui de şedinţa pentru lunile august - octombrie 2018

 

2. PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea Procesului verbal încheiat in şedinţa ordinara a Consiliului Local Ticus din data de 31 iulie 2018

 

3. PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea Procesului verbal incheiat in şedinţa "de indata" a Consiliului Local Ticus din data de 10 august 2018

 

4. PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare a Regiei Publice Locale a Pădurilor Stejarul R.A.

 

5. PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea preţului unui volum de masa lemnoasa

 

6. PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea Raportului compartimentului de asistenta sociala cu privire la activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap pe semestrul I al anului 2018

 

7. PROIECT DE HOTARARE - privind rectificarea bugetului local al comunei Ticus pe anul 2018

 

27.06.2018

 

1. PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea transformării Asociaţiei "Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabila si Promovarea Turismului - Tara Făgăraşului" in Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Centrul Regional pentru Dezoltare Durabila si Promovarea Turismului -Tara Făgăraşului

 

2. PROIECT DE HOTARARE - privind validarea mandatului unui consilier local

 

3. PROIECT DE HOTARARE - privind rectificarea bugetului local al comunei Ticus pe anul 2018

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE - privind aprobarea Procesului verbal încheiat in şedinţa ordinara a Consiliului Local Ticus din data de 30 mai 2018

 

Înapoi